Usynlig regulering

Usynlig regulering

Vi kan tilby knapt synlig regulering i form av skinnebehandling med systemet Inman aligner http://www.inmanaligner.com Dette er et system som kan rette opp mindre, denale skjevstillinger. Ved store bittfeil er behandling hos kjeveortoped nødvendig.