Behandling av engstelige pasienter

Behandling av engstelige pasienter

Vi har et mål om at pasienter ikke skal behøve å frykte tannbehandling. Ved å benytte beroligende teknikke, forklare, lytte og la pasienten få større kontroll, vil de fleste med tannbehandlingsfrykt føle mestring. En sjelden gang kan det være nødvendig å kombinere dette med medikamentell premedisinering. For mange kan det være hjelp i å ha med seg musikk som en kan lytte til slik at en kan få noe annet å fokusere på.