Grethe Befring Hovda

Grethe Befring Hovda

Grethe overtok klinikken 1.august 2013 etter å ha arbeidet her siden 2008. Høsten 2012 gjennomførte hun tannlegeforeningens autoriasasjonskurs i implantatprotetikk, slik at hun nå kan utføre implantatprotetikk også på pasienter som har krav på refusjon fra HELFO. Grethe har også autorisasjon til å drive med All-in og Inman Aligner.

Grethe er oppvokst i Asker og har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet offentlig og privat i Asker, Drammen og Røyken.